Beiratkozás

Óvodai Beiratkozás
A Laura Vicuna Római Katolikus Óvoda a 2019/2020 nevelési évre az alábbi időpontokban tartja a  beiratkozást:
2019. április 10. szerda, 8.00-12.00
2019. április 11. csütörtök, 12.00-16.00

A beiratkozáshoz szükséges okmányok:
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • a  gyermek   nevére kiállított  lakcímkártya
  • a gyermek TAJ kártyája
  • nem magyar állampolgárságú gyermek esetében a szülő és a gyermek Magyarország területén tartózkodásra jogosító engedélyét, regisztrációs igazolást és a szülők munkáltatói igazolását.
  • amennyiben van, a gyermek Keresztlevele
Óvodánkban az engedélyezett gyermeklétszám: 75 fő
Alapító Okiratunk szerint a Laura Vicuna Római Katolikus Óvoda nem tudja fogadni az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket.
Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvoda vezetője a fenntartóval együtt  javaslatot tesz a felvételre.
Az óvodavezető az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntéséről legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő tízedik munkanapig értesíti a szülőt.
A gyermek óvodai felvételéről hozott döntése ellen, a szülő, a közléstől számított 15 napon belül a gyermek érdekében fellebbezést indíthat.  A kérelem tekintetében a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.

Mogyoród 2019. március 27.                                                                
    Varga Györgyné
                                                                                                                        intézményvezető

Kapcsolat

Laura Vicuna Római Katolikus Óvoda
2146 Mogyoród, Dózsa György út 39.

Óvodavezető: Varga Györgyné

Telefon:
Intézményi telefon: 06 28 440 787
Óvodavezető:  06 30 393 9911
Gazdasági vezető: 06 30 542 9461

E-mail:
szalezi.ovoda@gmail.com

Nyitvatartás:
Hétfő-Péntek-ig: 
6.30 - 18.00

Bankszámlaszám: CIB 10702019 - 68330170 - 51100005

Adószám: 18665628-1-13

Intézményi védőnő: Varga Krisztina


Gyermekorvosi ügyelet: 

Ügyeletes gyógyszertár: 


Családvédelmi szolgálat:
 

Nyitva vagyunk

Hétfő - Péntek: 07:00 - 17:30
Szombat: Zárva
Vasárnap: mi is pihenünk ;)